Dịch Vụ

Kế Toán Bán Hàng Và Các Công Việc Phải Làm Vào Cuối Kỳ

Kế toán bán hàng là gì?

Kế toán bán hàng là ghi chép những nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn bán hàng. Từ việc ghi hóa đơn bán hàng, ghi sổ chi tiết doanh thu cho đến việc lập các báo cáo bán hàng và những báo cáo liên quan đều thực hiện cả. Công việc của kế toán bán hàng so với các kế toán khác vẫn thuộc loại nhẹ nhàng hơn. Không yêu cầu kinh nghiệm nhiều.

Công việc của kế toán bán hàng vào cuối kỳ kế toán

Kế Toán Bán Hàng Và Các Công Việc Phải Làm Vào Cuối Kỳ
Kế toán bán hàng
  • Quản lý toàn bộ nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng.
  • Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
  • Cung cấp thông tin về bán hàng và doanh số theo yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp phục vụ cho việc đánh giá kết quả thực hiện và lập kế hoạch kinh doanh cho năm tới.
  • Tham mưu cho ban giám đốc các công tác liên quan đến bán hàng, doanh thu, công nợ…
  • Cùng kế toán kho đối chiếu toàn bộ hoạt động kinh doanh: số lượng, hàng xuất kho, nhập kho, tiền gửi ngân hàng, công nợ theo tuần/tháng/quý để dễ quản lý.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Websitegms.com.vn

Fanpage: GMS Consulting

SĐT: 0909 23 4545

Mail: kinhdoanh@gms.com.vn

0/5 (0 Reviews)
Back to top button